Palvelut ja ratkaisut

Jacombi tarjoaa korkealaatuisia ohjelmistoteknologian ja projektinhallinnan koulutus- ja konsultointipalveluita. Olemme erikoistuneet web-pohjaisiin sovelluksiin sekä iteratiivisiin ohjelmistokehitysmenetelmiin.

Projektinhallinta

Me todella ymmärrämme, miten ohjelmistoprojekteja hallitaan menestyksellisesti. Suosimamme iteratiivisen sovelluskehityksen perusajatuksiin kuuluvat investoinnille saadun vastineen maksimointi ja riskien minimointi sekä tehokas muutoksenhallinta.

Ohjelmistosuunnittelu ja -kehitys

Tarjoamme ohjelmistosunnittelu ja -kehityspalveluita vahvalla kokemuksella hyödyntäen useita eri teknologioita (joista esimerkkejä alla). Toimimme erittäin mielellämme myös kehitystyötä tukevassa asiantuntijaroolissa yhdessä asiakkaan omien osaajien tai ulkoisten toimittajien kanssa; auttamme varmistamaan teknisten ratkaisujen oikeellisuuden sekä tehokkaan projektinhallinnan.

Koulutus

Koulutamme mielellämme henkilöstöstänne ohjelmistokehityksen ja projektinhallinnan ammattilaisia. Noudatamme koulutuksessa samoja periaatteita kuin muussakin toiminnassamme, eli pyrimme tuottamaan asiakkaalle maksimaalisen hyödyn mahdollisimman tehokkaasti. Tästä syystä painotamme vähemmän esimerkiksi alan sinänsä kiinnostavaa historiaa ja keskitymme enemmän siihen, miten asiat nykyään tehdään parhaalla mahdollisella tavalla.

Teknologiat

Sisäinen tutkimustyömme mahdollistaa sen, että tunnemme usein uusimmatkin teknologiat. Olemme kuitenkin tavallisesti asiakasprojekteissa varsin konservatiivisia teknologiavalintojen suhteen ja suosimme testattuja ja hyväksi todettuja ratkaisuja.

Parhaiten sovelutuva teknologia vaihtelee tilanteen mukaan, huomioiden mm. asiakkaan olemassa olevat järjestelmät, mutta esim. seuraavia teknologioita käytetään projekteissamme usein:

  • Java-pohjaiset teknologiat, mukaanlukien Java EE

  • XML ja erilaiset siihen pohjautuvat teknologiat

  • relaatiotietokannat sekä ns. olio-relaatio -tallennusratkaisut (object-relational mapping)

  • selkeät ja helppokäyttöiset selainpohjaiset käyttöliittymät

  • useat avoimen lähdekoodin (open-source) tuotteet ja komponentit

  • erilaiset, sekä ilmaiset että kaupalliset, väliohjelmistot (middleware) web- ja sovelluspalvelimista tietokantoihin ja hakukoneista single sign-on -tuotteisiin