Yleisesittely

Jacombi on puolueeten asiantuntijaorganisaatio, joka tutkii ja kehittää nopeampia ja tehokkaampia keinoja tuottaa IT-alan palveluita ja ratkaisuja. Hyödynnämme osaamistamme ja kokemustamme myös tarjotaksemme asiakkaillemme korkealaatuisia koulutus- ja konsultointipalveluita.

Tavoitteemme

Pyrimme tuottamaan käytännön ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Haluamme samalla viedä oikeasti eteenpäin paljon puhuttua tietoyhteiskuntaa ja tuoda sen etuja mahdollisimman monien saataville.

Käytäntömme

Arvostamme yksinkertaisia ja hyväksi todettuja ratkaisuja. Merkittävä osa sisäisestä tutkimus- ja kehitystyöstämme keskittyykin itse asiassa valmiiden tuotteiden ja teknologioiden kartoittamiseen sekä niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Emme halua keksiä uudelleen pyörää, vaan antaa asiakkaillemme asiantuntevia neuvoja teknologiavalintojen suhteen.

Keskitymme projektinhallinnassa erityisesti nopeuteen ja tehokkuuteen, riskien hallintaan sekä laadunvarmistukseen. Tästä syystä suosimmekin ketterää (eng. agile) ja iteratiivista sovelluskehitystä sekä pitkälle vietyä kehitys- ja testausprosessien automatisointia.